Kationy:
– wapniowy Ca2+86,33 mg/l
– magnezowy Mg2+12,52 mg/l
– sodowy Na+31,40 mg/l
– potasowy K+2,27 mg/l
Aniony:
– wodorowęglanowy HCO3323,7 mg/l
– siarczanowy SO458,68 mg/l
– chlorkowy Cl-21,1 mg/l
– fluorkowy F-0,153 mg/l
Suma składników mineralnych559,8 mg/l
Kationy:
– wapniowy Ca2+86,33 mg/l
– magnezowy Mg2+12,52 mg/l
– sodowy Na+31,40 mg/l
– potasowy K+2,27 mg/l
Aniony:
– wodorowęglanowy HCO3323,7 mg/l
– siarczanowy SO458,68 mg/l
– chlorkowy Cl-21,1 mg/l
– fluorkowy F-0,153 mg/l
Suma składników mineralnych559,8 mg/l
Kationy:
– wapniowy Ca2+86,33 mg/l
– magnezowy Mg2+12,52 mg/l
– sodowy Na+31,40 mg/l
– potasowy K+2,27 mg/l
Aniony:
– wodorowęglanowy HCO3323,7 mg/l
– siarczanowy SO458,68 mg/l
– chlorkowy Cl-21,1 mg/l
– fluorkowy F-0,153 mg/l
Suma składników mineralnych559,8 mg/l